25000 تومان

توضیحات

به جرات میتوان گفت پرمصرف ترین کنترل مربوط به گیرنده های دیجیتال میباشد که با بسیاری از گیرنده های دیجیتال کار میکند