آنتن مخصوص گیرنده های دیجیتال

تومان

در انبار موجود نمی باشد

 

یکی از بهترین آنتهای رو میزی مخصوص گیرنده های دیجیتال که کیفیت وکارایی آن ثابت شده است
این نوع از آنتنها جدیدا با استقبال زیادی روبرو شده وعلت آن نیز این است که داخل منزل میتوان براحتی از آن استفاده کرد
این نوع آنتنها نیاز به استفاده از هیچگونه کابل یا سیم رابط جداگانه ای ندارد و فقط  باید آنتن را با فاصله حدود یک متر
از تلویزیون قرار داده و فیش آن را به محل آنتن گیرنده دیجیتال وصل کرد – اگر خود تلویزیون گیرنده دیجیتال داخلی دارد
که تقریبا اکثر تلویزیونهای جدید گیرنده داخلی دارد فیش آنتن را به محل فیش آنتن تلویزیون میزنیم
این آنتنها دارای آداپتور میباشد و اگر از تلویزیونهای جدید که گیرنده دیجیتال داخلی دارد استفاده میکنید باید آداپتور
آنتن را به پریز برق بزنیم اما اگر از گیرنده دیجیتال جداگانه استفاده میکنید میتوانید کابل برق آنتن را که بصورت
فیش USB میباشد به درگاه فلش گیرنده دیجیتال بزنید و از آداپتور استفاده نکنید
این آنتنها در طبقات همکف و بالا بخوبی کار میکند ولی در زیززمین ممکن است در بعضی مناطق مشکل داشته باشد