آنتن مخصوص گیرنده های دیجیتال

60000 تومان

 

یکی از بهترین آنتهای رو میزی مخصوص گیرنده های دیجیتال که کیفیت وکارایی آن ثابت شده است
این نوع از آنتنها جدیدا با استقبال زیادی روبرو شده وعلت آن نیز این است که داخل منزل میتوان براحتی از آن استفاده کرد
این نوع آنتنها نیاز به استفاده از هیچگونه کابل یا سیم رابط جداگانه ای ندارد و فقط  باید آنتن را با فاصله حدود یک متر
از تلویزیون قرار داده و فیش آن را به محل آنتن گیرنده دیجیتال وصل کرد – اگر خود تلویزیون گیرنده دیجیتال داخلی دارد
که تقریبا اکثر تلویزیونهای جدید گیرنده داخلی دارد فیش آنتن را به محل فیش آنتن تلویزیون میزنیم
این آنتنها دارای آداپتور میباشد و اگر از تلویزیونهای جدید که گیرنده دیجیتال داخلی دارد استفاده میکنید باید آداپتور
آنتن را به پریز برق بزنیم اما اگر از گیرنده دیجیتال جداگانه استفاده میکنید میتوانید کابل برق آنتن را که بصورت
فیش USB میباشد به درگاه فلش گیرنده دیجیتال بزنید و از آداپتور استفاده نکنید
این آنتنها در طبقات همکف و بالا بخوبی کار میکند ولی در زیززمین ممکن است در بعضی مناطق مشکل داشته باشد